سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روابط زن و مرد - 2

به جز مردانی که از نظر جنسی بیمار هستند در افراد سالم معمولا انحرافات جنسی از زنان شروع می‌شود و به همین جهت است که در اسلام بسیار بیشتر از نگاه مرد به حفظ حجاب زن تاکید شده است؛ چه حجاب کامل ظاهری (پوشش)، چه حجاب گفتار، چه حجاب رفتار. در یک جامعه سالم با افراد سالم تا زن شروع به خودنمایی و جلوه‌گری نکند مرد انگیزه نزدیک شدن به او را ندارد. اساسا باید کسی یا چیزی برای دیگری جذابیت داشته باشد تا به آن کس یا چیز گرایش داشته باشد.
البته لزوما خودنمایی و جلوه‌گری زن با هدف جذابیت جنسی نیست و ممکن است این خودنمایی و جلوه‌گری فقط به هدف اظهار زیبایی و جذابیت‌های زنانه باشد ولی زیبایی‌ها و جذابیت‌های زن نامحرم برای مرد سالم حتما آمیخته با گرایش جنسی (هر چند خفیف) خواهد بود مگر اینکه با خودداری و به سختی جلوی چنین نگاه‌هایی را در جامعه‌ای که هر گوشه از محیط عمومی آن پر است از زنانی که مشغول خودنمایی و جلوه‌گری هستند، بگیرد. 
به وجود آمدن مردانی که از نظر جنسی بیمارند (شکل افراطی) معمولا حاصل جامعه‌ای است که در آن حریم‌های بین زن و مرد نامحرم به درستی رعایت نمی‌شود. در چنین جامعه‌ای یا زن جذابیت خود را برای مرد از دست خواهد داد و یا با عادی شدن جذابیت‌های متعارف زن، سراغ جذابیت‌های غیرمتعارف و افراطی خواهد رفت و به اعتیاد خفیف یا شدید جنسی مبتلی خواهند شد.
همچنین در جامعه ای هم که نیازهای حلال جنسی سرکوب شود و مردم چه به علت نبودن حقیقی زمینه ازدواج و همسر مناسب و چه به علت ضعف توکل و بدعت هایی مانند محدودیت بیش از حد ازدواج موقت یا دائم و یا انحراف در مسیر ازدواج موقت یا دائم و آمیخته شدن آنها با رسوم غلط و بدعت‌ها نیاز حلال خود را سرکوب کنند هم زمینه ایجاد چنین بیماری هایی فراهم خواهد شد. 
در جامعه ای که حریم روابط زن و مرد نامحرم رعایت نمی‌شود اولا با عادی شدن روابط زن و مرد نامحرم و صمیمیت و رفتار خودمانی بین آنها حیا که گوهر وجود انسان و مخصوصا زن است کمرنگتر شده و به مرور از بین خواهد رفت و از طرف دیگر مرد با دیدن جذابیت‌های مختلف زنانه (چه از روی گناه و چه ناخواسته) همسر یا همسرانش برایش جذابیت کافی را نخواهند داشت و زن با برطرف کردن نیاز عاطفی و نیاز به توجه با روابط صمیمی و خودمانی با مردان نامحرم و مورد توجه آنها قرار گرفتن احساس نیاز عاطفی و تکیه به همسر برایش کمرنگتر شده و به مرور انگیزه زندگی با آن همسرش را از دست خواهد داد و زندگی که با انگیزه‌های اولیه باید زمینه را برای روابط قلبی و رشد معنوی و مادی و اخروی و دنیوی فراهم می‌کرد آرام آرام به سمت سردی و جدایی پیش خواهد رفت که این معضل در جامعه ما مشهود است. 
آنچه مسلم است اینکه جامعه ایرانی هر قدر از این فرهنگ مورد تاکید دین فاصله گرفته است به سمت سردی روابط زن و مرد و حتی طلاق بیش از پیش حرکت کرده است. البته هر قاعده کلی استثنائی هم دارد که قطعا در اینجا هم باید مورد توجه قرار گیرد ولی هیچ وقت قواعد بر اساس استثناءها به وجود نمی‌آیند.کلمات کلیدی : حلال، بدعت، ازدواج، ازدواج موقت، توکل، حجاب، خودنمایی، همسر، معنویت، حیا، روابط زن و مرد، انحرافات جنسی، رسوم غلط، اعتیاد جنسی