سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آبرو

آبرواز مسائلی که در آیات قرآن و روایات فراوان بر آن تاکید شده است سخن از روی علم است. تا دلیل و مدرک محکم و قابل اثباتی نداشته باشیم حق نداریم چیزی بگوییم. نباید بگذاریم با تحریک احساسات و دلسوزی در موقعیتی قرار بگیریم که به کسی تهمت بزنیم. احتمال اینکه به کسی ظلم شده باشد مجوز ظلم دیگر یعنی تهمت نخواهد بود. وقتی داریم برای دلسوزی برای کسی به دیگری نسبت ناروایی می‌دهیم؛ اگر یک لحظه خودمان را جای او بگذاریم و احتمال بدهیم که این خبر دروغ و پرونده‌سازی باشد؛ قطعا به راحتی سخن نخواهیم گفت. مخصوصا در شرایط فعلی که اخبار دروغ به صورت سریع و گسترده در فضای مجازی نشر پیدا می‌کند و عده‌ای دانسته و عده‌ای ندانسته سعی در نشر آن دارند اگر ما کمکی در نشر آن بنماییم قطعا بار گناه چنین گناه بزرگی را به گردن خواهیم گرفت. تفاوتی هم نمی‌کند که این تهمت نسبت به دشمن ما باشد یا نسبت به کسی که ظاهرا دوست ماست؛ هر دو زشت و ناپسندند. 

حتی در صورت درست بودن خبری هم در هر شرایطی حق نداریم آن را نشر بدهیم. نقل عیب واقعی کسی که راضی به چنین کاری نیست غیبت است که از گناهان بسیار بزرگ و زشتتر از زنا نام برده شده است که فقط در موارد خاصی مجور بیان عیوب دیگران به ما داده شده است (مانند تحقیق برای ازدواج و مانند آنها) که حد و مرز آن هم در شرع گفته شده است.

هیچ انسان مؤمن و عاقلی به خاطر دلسوزی برای دیگران بار چنین گناهانی را به عهده نمی‌گیرد؛ هر چند اگر بدون حب و بغض غیرحق به چنین مسائلی نگاه کنیم و برای هر دو طرف دلسوزی کنیم قطعا سعی می‌کنیم کمتر اظهار نظر کنیم. اگر جایی ما برای مصلحت شخص (مثل ازدواج) یا جامعه (مثل انتخابات) به این نتیجه رسیدیم که تکلیف شرعی ما بیان عیب کسی است (نه به دلخواه خود) باید آن عیب با دلایل و مدارک محکم و قوی اثبات شده باشد و صرفا به شنیدن از منابع غیرمعتبر یا افراد غیر محقق اکتفاء نکنیم. 

بدانیم که وقتی ما به راحتی به دیگران تهمت می‌زنیم یا حتی با بیان بدون مجوز شرعی عیوب واقعی آنها آبرویشان را می‌بریم علاوه بر گناه بسیار بزرگی که انجام داده‌ایم ممکن است همان نسبت‌ها به خودمان داده شود و کسی هم با آبروی ما بازی کند. قطعا اگر به دستور مهم دین یعنی پسندیدن آنچه بر خود می‌پسندیم برای دیگران و نپسندیدن آنچه برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران توجه و عنایت داشته باشیم قطعا در بیان چنین مطالبی احتیاط بیشتری خواهیم کرد.

خداوند متعال همه ما را از شرور آخرالزمان در امان بدارد.


برای ورود به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید کلمات کلیدی : آبرو، تهمت، شایعه، تهمت، غیبت، علم، اطمینان، یقین، دلسوزی، جوگیری، ظلم، دروغ، خیرخواهی، ازدواج، انتخابات، ایمان، حب، بغض، دوست، دشمن، تحقیق